De nieuwe omgevingswet
Datum: 21 maart 2017

Werkelijk iedereen in de sector krijgt er straks mee te maken: de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe wet, die 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur bundelt, brengt grote veranderingen met zich mee. Het is daarom belangrijk om de impact ervan niet te onderschatten en nú met voorbereidingen te starten. 

Vanaf 2019 komen alle regels samen in één nieuwe wet. Eén wet, één loket, één procedure. Die laatste gaat van 26 naar 8 weken. Eenvoudiger, sneller en goedkoper, dat is de insteek.

Maar pakt het in praktijk ook zo uit? Wat betekent de introductie van de Omgevingswet concreet voor uw business? Waar moet u rekening mee houden? Biedt de wet inderdaad meer ontwikkelruimte? Welke juridische haken en ogen kunt u tegenkomen? Is de Omgevingswet een paradigmawisseling of business as unsual? 

Experts van het hoogste niveau praten u bij en geven u praktische adviezen waar u iets aan heeft! Bovendien krijgt u bij bezoek het boek 'Werken met de omgevingsvisie' van Gerwin Gabry, programmadirecteur Omgevingswet bij KuiperCompagnons, ter waarde van 52,80 euro cadeau!

Doelgroep: gemeenten, overheden, ontwikkelaars, aannemers, vastgoedbeleggers, woningcorporaties.

Dit congres is een samenwerking van Vastgoedjournaal met KuiperCompagnons.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Vastgoedjournaal & KuiperCompagnons
Locatie: Novotel Amsterdam
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »