Modernisering Grondbeleid 2018
Datum: 08 februari 2018

Grondbeleid is door de jaren heen veel veranderd. De recente Wet ruimtelijke ordening moet alweer plaatsmaken voor de nieuwe Omgevingswet.

Ondertussen pleit de Raad voor Leefomgeving & Infrastructuur (Rli) voor modernisering. Hoe ziet het wettelijke en politieke speelveld rondom de recente ontwikkelingen van grondbeleid eruit?

En hoe zal dat gemeenten en vastgoedpartijen, zoals ontwikkelaars beïnvloeden? Dat krijgt u te horen op deze studiedag, waar concrete tools, tips en handvatten worden aangedragen om uw grondbeleid toekomstbestendig te maken. Tot ziens in Den Haag!

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Locatie: New Babylon, Den Haag
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »