Modernisering Grondbeleid 2018
Datum: 08 februari 2018

Grondbeleid is door de jaren heen veel veranderd. De recente Wet ruimtelijke ordening moet alweer plaatsmaken voor de nieuwe Omgevingswet.

Ondertussen pleit de Raad voor Leefomgeving & Infrastructuur (Rli) voor modernisering. Hoe ziet het wettelijke en politieke speelveld rondom de recente ontwikkelingen van grondbeleid eruit?

En hoe zal dat gemeenten en vastgoedpartijen, zoals ontwikkelaars beïnvloeden? Dat krijgt u te horen op deze studiedag, waar concrete tools, tips en handvatten worden aangedragen om uw grondbeleid toekomstbestendig te maken. Tot ziens in Den Haag!

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Locatie: New Babylon, Den Haag
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »