Symposium Grondbeleid en Omgevingswet
Datum: 29 juni 2017

Het eerste symposium over het grondbeleid in de Omgevingswet. De voorstellen voor het nieuwe grondbeleid, vervat in de ‘Aanvullingswet grondeigendom’ staan centraal. Daarnaast komt het kersverse advies van de Raad voor de Leefomgeving over het grondbeleid in beeld. En - als extra - ziet een nieuwe visie op publiek-private samenwerking het licht.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Gebiedsontwikkeling
Locatie: Amsterdam
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »