Symposium Grondbeleid en Omgevingswet
Datum: 29 juni 2017

Het eerste symposium over het grondbeleid in de Omgevingswet. De voorstellen voor het nieuwe grondbeleid, vervat in de ‘Aanvullingswet grondeigendom’ staan centraal. Daarnaast komt het kersverse advies van de Raad voor de Leefomgeving over het grondbeleid in beeld. En - als extra - ziet een nieuwe visie op publiek-private samenwerking het licht.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Gebiedsontwikkeling
Locatie: Amsterdam
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »