Symposium Grondbeleid en Omgevingswet
Datum: 29 juni 2017

Het eerste symposium over het grondbeleid in de Omgevingswet. De voorstellen voor het nieuwe grondbeleid, vervat in de ‘Aanvullingswet grondeigendom’ staan centraal. Daarnaast komt het kersverse advies van de Raad voor de Leefomgeving over het grondbeleid in beeld. En - als extra - ziet een nieuwe visie op publiek-private samenwerking het licht.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Gebiedsontwikkeling
Locatie: Amsterdam
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »