Aanbesteding, staatssteun
Datum: 03 september 2015

Scobe Academy biedt een lesdag aan over Aanbesteding en Staatssteun.

Bij gebiedsontwikkelingen speelt Europese regelgeving een belangrijke rol. In het ochtenddeel zal worden stilgestaan bij de Europese aanbestedingsregels en hoe deze regels zich verhouden tot andere aanbestedingsregels. Dat geldt zowel voor de openbare ruimte als voor de opstalontwikkeling, want ook deze is in een aantal gevallen aanbestedingsplichtig. Tevens leer je hoe je binnen de regels er toch voor kan kiezen om de aanbesteding door private partijen te laten uitvoeren als ze bijvoorbeeld zelfrealisator zijn. In alle gevallen zullen praktische voetangels en klemmen de revue passeren.

In het middagdeel wordt ingegaan op de onderwerpen staatssteun en mededinging. Staatssteun gaat over 3 aspecten; in- en verkoop van gronden, subsidies en garanties. De vraag is echter: wanneer is er sprake van staatssteun, wat zijn de consequenties en wanneer heb je er eigenlijk last van? Mededinging gaat over de mogelijkheid om goederen en diensten vrij aan te bieden. Alle spelers in de gebiedsontwikkeling moeten kansen hebben.

Voor meer informatie klik op deze link.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

Meer »
Redactie
Meer »