Actualiteiten planschade
Datum: 06 april 2017
Op deze actualiteitendag wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht. Ook voor diegenen die regelmatig met planschade te maken hebben is de materie complex, waardoor kansen op het slagen van een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade of juist het verweer mogelijk niet optimaal worden benut.

Belangrijke aspecten zijn: 
 waarde- en schadebepaling: veel recente jurisprudentie m.b.t. motiveringseisen bij het vervallen van bouwmogelijkheden/herontwikkeling en schade voor bedrijfsobjecten en (verhuurde) woningen
 illegaal tot stand gekomen gebouwen: gebouwen vergund in strijd met het bestemmingsplan c.q. illegale bouwwerken al dan niet te betrekken in planologische vergelijking
• de reikwijdte van het normaal maatschappelijk risico: o.a. inbreilocaties in lijn der verwachting (AbRS 29-02-2012, LJN: BV7254)
 uitwerkingsplannen in planologische vergelijking: complexe materie van de beoordeling van planschade bij uitwerkingsplannen onder het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ planschaderecht 
• praktische mogelijkheden voor overheden of (externe) adviseurs om risico's van planschade te beheersen of voorkomen: bijvoorbeeld door de planvorm (zoals uitwerkingsplannen) of door tijdige inzet en bekendmaking van nieuw beleid (minder bouwmogelijkheden bij consoliderend bestemmen, lagere milieucategorieën toestaan op bedrijventerreinen). 

In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen rond planschade.
Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »