Basis Ruimtelijke Ordeningsrecht
Datum: 28 mei 2015

Scobe academy biedt samen met Grontmij een lesdag aan over de Basis Ruimtelijke Ordeningsrecht

Deze lesdag wordt een toelichting gegeven op de ter beschikking staande sturingsinstrumentaria zoals de structuurvisie, het bestemmingsplan het exploitatieplan, het kostenverhaal, de Crisis- en Herstelwet en de Wabo. Hierbij komen aan de orde de te volgen procedures, doorlooptijden en ervaringen. Kortom, hoe werkt bijvoorbeeld een bestemmingsplan in de praktijk en wat zijn tips om met zo min mogelijk kleerscheuren een procedure te doorlopen? Momenteel is met name de samenhang met het exploitatieplan een groot issue. Hoe verhouden bijvoorbeeld partiële herzieningen van het bestemmingsplan zich tot het exploitatieplan? Naast het bestemmingsplan komt ook de Wabo aan de orde. Welke eisen zijn er aan een omgevingsvergunning? Hoe werken hier de procedures? Voorts wordt stilgestaan bij de relatie tussen de Wabo en de openbare ruimte.

Voor meer informatie klik op deze link.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »