Basis Taxatieleer en onteigening
Datum: 25 juni 2015

Scobe Academy biedt een lesdag aan over de Basis Taxatieleer en onteigening

Deze dag staat in het teken van waarderen. Allereerst worden de verschillende waarderingsmethoden behandeld. Daarna volgen de waarderingsgrondslagen als complexwaarde en gebruikswaarde, waarde in het economisch verkeer, vrije verkoopwaarde etc. Met de kennis van de grondslagen en de waarderingsmethoden wordt gekeken naar taxatie voor de inbrengwaarde, een onteigening, een hypothecair onderpand etc. Het probleem van de inbrengwaarde wordt er nog eens in het bijzonder uitgelicht voor een exploitatieplan. Wordt de waarde residueel dan wel comparatief bepaald en hoe werkt het? Tot slot wordt aandacht gegeven aan de actuele ontwikkelingen i.v.m. eisen aan taxateurs.

Voor meer informatie klik op deze link.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »