Basis Taxatieleer en onteigening
Datum: 25 juni 2015

Scobe Academy biedt een lesdag aan over de Basis Taxatieleer en onteigening

Deze dag staat in het teken van waarderen. Allereerst worden de verschillende waarderingsmethoden behandeld. Daarna volgen de waarderingsgrondslagen als complexwaarde en gebruikswaarde, waarde in het economisch verkeer, vrije verkoopwaarde etc. Met de kennis van de grondslagen en de waarderingsmethoden wordt gekeken naar taxatie voor de inbrengwaarde, een onteigening, een hypothecair onderpand etc. Het probleem van de inbrengwaarde wordt er nog eens in het bijzonder uitgelicht voor een exploitatieplan. Wordt de waarde residueel dan wel comparatief bepaald en hoe werkt het? Tot slot wordt aandacht gegeven aan de actuele ontwikkelingen i.v.m. eisen aan taxateurs.

Voor meer informatie klik op deze link.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »