Basis Wro / Omgevingswet
Datum: 16 maart 2017

Deze lesdag van Scobe Academy wordt een toelichting gegeven op de ter beschikking staande sturingsinstrumentaria zoals de structuurvisie, het bestemmingsplan, het exploitatieplan, het kostenverhaal, de Crisis- en herstelwet en de Wabo. Hierbij komen aan de orde de te volgen procedures, doorlooptijden en ervaringen. Kortom, hoe werkt bijvoorbeeld een bestemmingsplan in de praktijk en wat zijn tips om met zo min mogelijk kleerscheuren een procedure te doorlopen? Momenteel is met name de samenhang met het exploitatieplan een groot issue. Hoe verhouden bijvoorbeeld partiële herzieningen van het bestemmingsplan zich tot het exploitatieplan? Naast het bestemmingsplan komt ook de Wabo aan de orde. Welke eisen zijn er aan een omgevingsvergunning? Hoe werken hier de procedures? Voorts wordt stilgestaan bij de relatie tussen de Wabo en de openbare ruimte.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »