Basiscursus Grondbeleid

Aanleiding
Gemeenten hebben voor veel activiteiten grondbeleid nodig. Gemeentelijke plannen, zoals bijvoorbeeld het bouwen van woningen of de aanleg van wegen, hebben consequenties voor het grondgebruik in de gemeente. Het is de taak van de overheid om te bepalen hoe deze grond op een eerlijke, efficiënte en haalbare manier wordt gebruikt. In het grondbeleid proberen gemeenten dat grondgebruik te sturen. Een definitie van grondbeleid is dan ook een doelgerichte overheidsinterventie in de grondmarkt. Door in de grondmarkt te interveniëren kan de overheid – vooral gemeenten – het bereiken van haar eigen doelstellingen veilig stellen.

Inhoud
Tijdens de 'Basiscursus Grondbeleid' bieden ervaren en deskundige docenten handreikingen voor een effectief grondbeleid. De cursus begint met een overzicht van de hoofdlijnen van het gemeentelijk grondbeleid. Daarna worden alle relevante deelonderwerpen, zoals bijvoorbeeld gronduitgifte, kostenverhaal, aanbesteden en staatssteun, behandeld door verschillende vakspecialisten.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers van overheden en marktpartijen die nog niet zo lang werkzaam zijn in hun functie of slechts zijdelings met grondbeleid worden geconfronteerd en hierover meer kennis willen opdoen:

 • Ambtenaren grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw
 • Planeconomen
 • Projectontwikkelaars
 • Medewerkers van woningcorporaties
 • Advocaten, makelaars, stedenbouwkundigen en adviseurs

 

 Zie voor meer informatie de website van GeoPlan

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Liquidatiewaarde

  Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

 • Nieuwwaarde

  Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

 • Onderhandse verkoopwaarde

  Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »