Basiscursus Grondbeleid
Datum: 07 november 2017 - 28 november 2017

Gemeenten hebben voor veel activiteiten grondbeleid nodig. Gemeentelijke plannen, zoals bijvoorbeeld het bouwen van woningen of de aanleg van wegen, hebben consequenties voor het grondgebruik in de gemeente. Het is de taak van de overheid om te bepalen hoe deze grond op een eerlijke, efficiënte en haalbare manier wordt gebruikt. In het grondbeleid proberen gemeenten dat grondgebruik te sturen. Een definitie van grondbeleid is dan ook een doelgerichte overheidsinterventie in de grondmarkt. Door in de grondmarkt te interveniëren kan de overheid – vooral gemeenten – het bereiken van haar eigen doelstellingen veilig stellen.

Inhoud
Tijdens de 'Basiscursus Grondbeleid' bieden ervaren en deskundige docenten handreikingen voor een effectief grondbeleid. De cursus begint met een overzicht van de hoofdlijnen van het gemeentelijk grondbeleid. Daarna worden alle relevante deelonderwerpen, zoals bijvoorbeeld gronduitgifte, kostenverhaal, aanbesteden en staatssteun, behandeld door verschillende vakspecialisten.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers van overheden en marktpartijen die nog niet zo lang werkzaam zijn in hun functie of slechts zijdelings met grondbeleid worden geconfronteerd en hierover meer kennis willen opdoen:

  • Ambtenaren grondbeleid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouw
  • Planeconomen
  • Projectontwikkelaars
  • Medewerkers van woningcorporaties
  • Advocaten, makelaars, stedenbouwkundigen en adviseurs

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Geoplan
Locatie: Utrecht