Basiscursus Planeconomie
Datum: 29 november 2018

Een gemeente is verplicht de kosten te verhalen die het maakt om een bouwinitiatief mogelijk te maken. Het vak van de planeconomie houdt zich daarmee bezig: wat zijn de financieel-economische  gevolgen van een bestemmingsplan voor de gemeente? Het doel is om bestemmingsplannen te beoordelen op hun markttechnische en bedrijfseconomische haalbaarheid en daaraan gekoppelde risico’s. Planeconomie houdt zich voornamelijk bezig met het in beeld brengen van geldstromen als vertaling van gekozen uitgangspunten binnen grondexploitaties.

Inzicht in de kaders, uitgangspunten, risico’s en doelstellingen van ruimtelijke projecten is daarom relevant voor ieder die betrokken is bij de ontwikkeling van locaties. De Basiscursus Planeconomie geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie. Eerst krijgt u onder meer een inleiding in grondbeleid, de grondexploitatiewet en vastgoedeconomie. Op de tweede dag gaat u aan de slag met de financieel economische planbegeleiding. De laatste module van de cursus gaat over risicomanagement. We bespreken ook de actualiteit.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Geoplan
Locatie: BCN, Utrecht CS

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »