Basiscursus Planeconomie & Vastgoedrecht
Datum: 19 januari 2017 - 19 april 2017

In deze negendaagse opleiding wordt de basis gelegd voor alle grond- en ontwikkeling gerelateerde thema’s. De aandacht richt zich op juridische en financiële piketpalen van gebiedsontwikkeling. 

Na de startdag waarin we het speelveld, de spelers en hun drijfveren schetsen, gaan  we door naar de werking en duiding van de grondexploitatie. Je zet zelf vanuit een leeg spread-sheet een Grex op en leert de posten daarvan te duiden. Weer later verbreden we naar de opstal en beheerexploitaties. We zoomen in op stedenbouwkundige uitgangspunten en hun planeconomische consequenties in de grex. Daarmee samenhangend volgt de collegedag markt, verkoop en financiering. Met name de vraag hoe je weer beweging in projecten krijgt, komt aan bod. Vanuit juridisch perspectief is de Wro vervolgens agendastellend op dag 5. Welke flexibiliteit geven deze wet en de toekomstige omgevingswet? Tweede juridische thema is de Grondexploitatiewet en de financiële kaders voor het kostenverhaal. Planeconomische special is het Exploitatieplan waarin financiën en juristiek hand in hand gaan. Gelieerd is het thema ‘contractering’, dat eveneens prominent op de agenda staat. Aan het einde van de leergang wordt een examen afgenomen. Deelnemers die de toets met goed gevolg hebben afgerond ontvangen het Scobe Academy-diploma. 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »