Brede School Game

De Bredeschool-Game doorloopt het totale proces van de ontwikkeling van een brede school. Iedere deelnemer kruipt in de huid van een partij die betrokken is bij de ontwikkeling van een brede school, zoals een architect, projectmanager, projectleider, wethouder, schoolbestuurder, leraar, directeur woningcorporatie, bestuurder muziekschool, stedenbouwkundige etcetera. De opdracht is om binnen de gegeven randvoorwaarden een voor alle betrokken partijen acceptabel vlekkenplan voor de nieuw te realiseren brede school te ontwikkelen.

 

Informatie

Organisator: 3312
E-mail: s.knoop@vkzbv.nl
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »