Brede School Game

De Bredeschool-Game doorloopt het totale proces van de ontwikkeling van een brede school. Iedere deelnemer kruipt in de huid van een partij die betrokken is bij de ontwikkeling van een brede school, zoals een architect, projectmanager, projectleider, wethouder, schoolbestuurder, leraar, directeur woningcorporatie, bestuurder muziekschool, stedenbouwkundige etcetera. De opdracht is om binnen de gegeven randvoorwaarden een voor alle betrokken partijen acceptabel vlekkenplan voor de nieuw te realiseren brede school te ontwikkelen.

 

Informatie

Organisator: 3312
E-mail: s.knoop@vkzbv.nl
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »