Brede School Game

De Bredeschool-Game doorloopt het totale proces van de ontwikkeling van een brede school. Iedere deelnemer kruipt in de huid van een partij die betrokken is bij de ontwikkeling van een brede school, zoals een architect, projectmanager, projectleider, wethouder, schoolbestuurder, leraar, directeur woningcorporatie, bestuurder muziekschool, stedenbouwkundige etcetera. De opdracht is om binnen de gegeven randvoorwaarden een voor alle betrokken partijen acceptabel vlekkenplan voor de nieuw te realiseren brede school te ontwikkelen.

 

Informatie

Organisator: 3312
E-mail: s.knoop@vkzbv.nl
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

Meer »
Redactie
Meer »