Contracteren en Exploitatieplannen
Datum: 11 juni 2015

Scobe Academy biedt een lesdag aan over Contracteren en Exploitatieplannen.

Op deze cursusdag wordt op basis van een praktijkcasus ingegaan op het opstellen van een exploitatieplan en het sluiten van grondexploitatieovereenkomsten (anterieur en/of posterieur) en de gevolgen daarvan. De hoofdlijnen van een exploitatieplan komen aan de orde. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij de mengvorm van globaal en gedetailleerd, iets dat steeds meer voorkomt. Maar hoe richt je eigenlijk een contract in dat past bij een exploitatieplan danwel daaraan vooraf gaat?

Voor meer informatie klik op deze link.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

Meer »
Redactie
Meer »