Contracteren en Exploitatieplannen
Datum: 11 juni 2015

Scobe Academy biedt een lesdag aan over Contracteren en Exploitatieplannen.

Op deze cursusdag wordt op basis van een praktijkcasus ingegaan op het opstellen van een exploitatieplan en het sluiten van grondexploitatieovereenkomsten (anterieur en/of posterieur) en de gevolgen daarvan. De hoofdlijnen van een exploitatieplan komen aan de orde. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij de mengvorm van globaal en gedetailleerd, iets dat steeds meer voorkomt. Maar hoe richt je eigenlijk een contract in dat past bij een exploitatieplan danwel daaraan vooraf gaat?

Voor meer informatie klik op deze link.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

Meer »
Redactie
Meer »