Cursus Stedelijke Herverkaveling
Datum: 23 maart 2017

Op donderdag 23 maart 2017 houdt Berghauser Pont een cursus stedelijke herverkaveling. De cursus behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie. Ook gaan de cursisten uitgebreid oefenen met een casus.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »