Cursus Stedelijke Herverkaveling
Datum: 23 maart 2017

Op donderdag 23 maart 2017 houdt Berghauser Pont een cursus stedelijke herverkaveling. De cursus behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie. Ook gaan de cursisten uitgebreid oefenen met een casus.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »