Cursus Stedelijke Herverkaveling
Datum: 23 maart 2017

Op donderdag 23 maart 2017 houdt Berghauser Pont een cursus stedelijke herverkaveling. De cursus behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie. Ook gaan de cursisten uitgebreid oefenen met een casus.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »