Detailhandel en ruimtelijke sturing
Datum: 09 mei 2017

In deze cursus worden handvatten en toetsingscriteria geboden hoe bepaalde ontwikkelingen in de detailhandel in uw gemeente gefaciliteerd of juist voorkomen kunnen worden door middel van beleid en de ruimtelijke vertaling hiervan. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:

  • Brancheverbreding in de periferie faciliteren of juist tegengaan?
  • Hoe hou ik het centrum levendig?
  • Megasupermarkt wel of niet toestaan?
  • Hoe dient er beleidsmatig omgegaan te worden met webwinkels?
  • etc.

Aan de orde komt met name de vraag hoe men detailhandelsontwikkelingenkan sturen en welke instrumenten ter beschikking staan om dit te realiseren.
Hierbij wordt zowel op juridisch-planologische mogelijkheden ingegaan als op uitvoeringsinstrumenten zoals ondernemersfondsen en centrummanagement.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht