Financiële sturing bij gebiedsontwikkeling
Datum: 13 november 2018

De cursus Financiële sturing bij gebiedsontwikkeling heeft betrekking op alle noodzakelijke financiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om gebiedsontwikkeling te initieren en uit te voeren. De opleiding start met basis rekenvaardigheden in grond- en vastgoedexploitaties. Verder kijken we intensief naar de financiele en financieel-juridische kaders die in de Grexwet en de toekomstige Omgevingswet worden gesteld. Onmisbaar bij gebiedsontwikkeling is inzicht in fiscale consequenties van projecten. Om mee te denken met beleggers leren we u investerings- en financieringsvraagstukken te beoordelen. Daarmee samenhangend taxatieleer.Ook aan risicomanagement wordt een steeds meer fundamentele rol toebedacht bij de financiele afwegingen. De relatie tussen stedenbouwkundige (kwalitatieve) visies en financiële consequenties komt expliciet aan bod, evenals het kostenverhaal als uitvloeisel hiervan. Ook wordt marktinzicht van de verschillende branches aan de opbrengstenkant in beeld gebracht. Van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied, als uitnodigingsplanologie, leegstand en tijdelijkheid worden in deze leergang de consequenties, kansen en risico’s in beeld gebracht. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »