Fiscale APK bij Gebiedsontwikkeling
Datum: 13 september 2016

Houd uw fiscale kennis over BTW en overdrachtsbelasting bij gebiedsontwikkeling up to date. "Met een goede fiscale inrichting van je project is er veel te winnen". 
Op de Fiscale APK op 13 september scherpen we u aan op de actualiteit

Het voorlopige programma hiervoor is als volgt:
-        De heffing van btw/ovb bij de transformatie van oude (kantoor)gebouwen;
-        De btw-problematiek bij erfpacht e.d.
-        Kostenverhaal en btw
-        Gevolgen teruglevering na inroepen ontbindende voorwaarde
-        Verlegging btw bij overheidsopdrachten

Deze fiscale APK zal worden verzorgd door mr. H. (Henk) de Kat van DHK Tax & Legal. Hij heeft een zeer ruime en brede ervaring als adviseur en docent op het gebied van BTW en overdrachtsbelasting en adviseert partijen over fiscale aspecten in relatie tot de herbestemming van oude(re) gebouwen, locatie- of gebiedsontwikkeling, of samenwerking tussen publieke en private organisaties hierbij.

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

Meer »
Redactie
Meer »