Fiscale APK bij Gebiedsontwikkeling
Datum: 13 september 2016

Houd uw fiscale kennis over BTW en overdrachtsbelasting bij gebiedsontwikkeling up to date. "Met een goede fiscale inrichting van je project is er veel te winnen". 
Op de Fiscale APK op 13 september scherpen we u aan op de actualiteit

Het voorlopige programma hiervoor is als volgt:
-        De heffing van btw/ovb bij de transformatie van oude (kantoor)gebouwen;
-        De btw-problematiek bij erfpacht e.d.
-        Kostenverhaal en btw
-        Gevolgen teruglevering na inroepen ontbindende voorwaarde
-        Verlegging btw bij overheidsopdrachten

Deze fiscale APK zal worden verzorgd door mr. H. (Henk) de Kat van DHK Tax & Legal. Hij heeft een zeer ruime en brede ervaring als adviseur en docent op het gebied van BTW en overdrachtsbelasting en adviseert partijen over fiscale aspecten in relatie tot de herbestemming van oude(re) gebouwen, locatie- of gebiedsontwikkeling, of samenwerking tussen publieke en private organisaties hierbij.

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

Meer »
Redactie
Meer »