Grondbeleid 2015
Datum: 19 maart 2015

Op deze cursusdag wordt ingegaan op het nieuwe grondbeleid. Aan de orde komen de nota grondbeleid, de relatie tussen de structuurvisie en het grondbeleid. Tevens worden de begrippen bovenwijkse voorzieningen, bovenplanse kosten en de bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen behandeld, evenals de wijze waarop deze worden berekend. Eigenlijk alle onderwerpen zoals in de voorgaande cursusdagen aan de orde kwamen komen hier terug. De opgave voor deze dag is het vertalen van de inhoudelijke onderwerpen in een beleidsmatige context. Tevens zullen ook nieuwe doorzichten worden gegeven als het gaat om het grondbeleid.

Zie voor meer informatie op de website http://www.scobe.nl/masterclass/grondbeleid-2015

Informatie

Organisator: Scobe Academy
E-mail: info@scobe.nl
Telefoon: 010 760 0255
Locatie: Scobe Academy, Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »