Grondbeleid en grondexploitatie onder de Omgevingswet
Datum: 23 juni 2016

Bestuurders, ambtenaren, inwoners en ondernemers worstelen met het huidige omgevingsrecht, zoals verwoord in de Wro. Het is complex en onoverzichtelijk. Er is weinig ruimte voor een integrale aanpak en lokale bestuurders hebben weinig afwegingsruimte. De Omgevingswet biedt een oplossing. Het is een overkoepelende wet voor de gehele fysieke leefomgeving, die meer dan twintig bestaande wetten, zoals de Wro en de Wabo, vervangt. De wet heeft belangrijke gevolgen voor grondbeleid, grondexploitatie, planeconomie en locatieontwikkeling.

De Omgevingswet treedt in 2018 in werking. Veel gemeenten zijn zich nu aan het voorbereiden en maken van implementatieplannen. In deze actualiteitendag krijgt u een overzicht van de Omgevingswet en de gevolgen voor grondbeleid. U krijgt daarbij tips en tools voor de implementatie in uw gemeente.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »