Grondexploitatie in de nieuwe tijd
Datum: 02 november 2017

Ochtend: Basisprincipes Grondexploitatie in de nieuwe tijd
Om moderne ontwikkelingen te kunnen plaatsen is het allereerst zaak om de huidige aanpak van de grondexploitatie te kennen. De leergang begint hier mee. Wie niet weet wat de basis is kan trends ook moeilijk plaatsen. Toch is er door de crisis het nodige aan het veranderen. Zo is een veel bredere kijk en inzicht in andere onderwerpen noodzakelijk. We zullen een overzicht geven van de trends.

Middag: Rente, index en fasering
In deze onzekere tijden is het van belang om goede onderbouwingen te hebben als het gaat om rente, indexen en fasering. Met name in de huidige tijd zijn de genoemde parameters niet voor ieder jaar gelijk. We zullen ingaan op verschillende bronnen die je voldoende fundament geven om goede inschattingen te maken. Daarbij weten we dat er in de eerste jaren meer zekerheid is dan in de daarop volgende jaren. Maar hoe werkt deze “calculated risk” door in onze rekenmodellen? 

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »