Grondexploitatie in de nieuwe tijd
Datum: 02 november 2017

Ochtend: Basisprincipes Grondexploitatie in de nieuwe tijd
Om moderne ontwikkelingen te kunnen plaatsen is het allereerst zaak om de huidige aanpak van de grondexploitatie te kennen. De leergang begint hier mee. Wie niet weet wat de basis is kan trends ook moeilijk plaatsen. Toch is er door de crisis het nodige aan het veranderen. Zo is een veel bredere kijk en inzicht in andere onderwerpen noodzakelijk. We zullen een overzicht geven van de trends.

Middag: Rente, index en fasering
In deze onzekere tijden is het van belang om goede onderbouwingen te hebben als het gaat om rente, indexen en fasering. Met name in de huidige tijd zijn de genoemde parameters niet voor ieder jaar gelijk. We zullen ingaan op verschillende bronnen die je voldoende fundament geven om goede inschattingen te maken. Daarbij weten we dat er in de eerste jaren meer zekerheid is dan in de daarop volgende jaren. Maar hoe werkt deze “calculated risk” door in onze rekenmodellen? 

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »