Inleiding gebiedsontwikkeling / vastgoedrekenen bestuurders

Nieuwe bestuurders, raadsleden en statenleden worden na hun benoeming snel geconfronteerd met complexe vraagstukken omtrent vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Speciaal voor deze doelgroep kan het team van Gebiedseconomie.nl een op maat gesneden cursus aanbieden waarin in 1 dag een breed fundament wordt gelegd in deze complexe materie. Vanuit de helicopterview wordt ingezoomd op diverse belangrijke onderdelen, zoals vastgoedrekenen, risicomanagement, RO-procedures en samenwerkingsvormen. Uiteraard kan op maat worden ingezoomd op specifieke onderwerpen of lopende projecten in uw gemeente of provincie.

Informatie

Organisator: 2601
E-mail: info@gebiedseconomie.nl
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »