Inleiding gebiedsontwikkeling / vastgoedrekenen bestuurders

Nieuwe bestuurders, raadsleden en statenleden worden na hun benoeming snel geconfronteerd met complexe vraagstukken omtrent vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Speciaal voor deze doelgroep kan het team van Gebiedseconomie.nl een op maat gesneden cursus aanbieden waarin in 1 dag een breed fundament wordt gelegd in deze complexe materie. Vanuit de helicopterview wordt ingezoomd op diverse belangrijke onderdelen, zoals vastgoedrekenen, risicomanagement, RO-procedures en samenwerkingsvormen. Uiteraard kan op maat worden ingezoomd op specifieke onderwerpen of lopende projecten in uw gemeente of provincie.

Informatie

Organisator: 2601
E-mail: info@gebiedseconomie.nl
Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »