Juridische sturing bij gebiedsontwikkeling
Datum: 28 mei 2015 - 23 september 2015

Scobe Academy biedt een opleiding aan over de Juridische leergang 'Publiek en privaatrecht bij gebiedsontwikkeling'

De Juridische leergang die Scobe Academy verzorgt gaat over het ruimtelijke ordenings- en vastgoedrecht in gebiedsontwikkeling. In vijf intensieve en specialistische masterclasses komen alle publiek- en  privaatrechtelijke onderwerpen van gebiedsontwikkeling in hun actuele context aan de orde.
We behandelen de Wro, de Grexwet met het exploitatieplan, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en de Crisis- en herstelwet. Maar ook zaken rond bestemmingsplan/ omgevingsplan, projectbesluiten, wijzigingsbevoegdheden, wet voorkeursrecht gemeenten en onteigening en planschade zijn onderwerp.
Daarnaast wordt ingezoomd op privaatrechtelijke zaken, zoals samenwerkings- en contractvorming. Hierbij wordt de laatste jurisprudentie in het opleidingsaanbod geïntegreerd. Ook de Europese regelgeving rond onder meer aanbestedingen en staatssteun ontbreekt niet in het aanbod.
Ten slotte speelt bij grondzaken en project-en gebiedsontwikkeling de fiscale wet-en regelgeving een groot belang. Een masterclass hierover kan aanvullend worden gevolgd.

Voor meer informatie klik op deze link.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

Meer »
Redactie
Meer »