Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling
Datum: 20 november 2018

Oude financiële sturingsmodellen werken steeds minder. De voorwaarden om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen, zijn veranderd. Overheden hebben minder geld om te investeren en vermijden risico’s in gebiedsontwikkeling. De woningcorporaties liggen aan de ketting. En grotere projectontwikkelaars hebben financieel zwaar geleden tijdens de crisis.

Tegen deze actuele achtergrond bieden Geoplan en Stichting Orbiters samen de Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling aan. Met deze leergang krijgt u basiskennis en- vaardigheden planeconomie om gebiedsontwikkelingen financieel te doorgronden en in de hand te houden. Bij de actuele sturing op ruimtelijke vraagstukken speelt de kennis van de markt rond geld en grond en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl een belangrijke rol. Het vraagt om andere manieren van denken en rekenen. Deze leergang richt zich daarbij op:

  • Geldstromen in de huidige gebiedsontwikkeling
  • Rekenen met grondexploitaties en gebiedseconomie
  • Omgaan met kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, rente en indexeren
  • Risicobeheersing van de exploitaties
  • Het programmeren van ontwikkellocaties
  • Optimaal gebruik maken van de huidige en toekomstige wetgeving
  • Financiële regie: aan welke knoppen kun je draaien?
  • Visie op en besturing van een grond(productie)bedrijf
  • Actoren in de markt van de planontwikkeling
  • Contractvormen

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Geoplan
Locatie: Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden