Leergang Omgevingsrecht
Datum: 09 oktober 2017 - 14 november 2017

Overheden en ondernemers zijn nauw en intensief betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering, naleving en handhaving van de deelgebieden binnen het omgevingsrecht: ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterbeheerrecht en natuurbeschermingsrecht. Dikwijls ontbreekt daarom het overzicht. Hoe steekt het systeem van regulering van bedrijven en gebieden in elkaar? Wat zijn de belangrijkste milieu, water- en natuurnormen en hoe werken die door in het ruimtelijk bestuursrecht? En hoe ziet e.e.a. eruit als de Omgevingswet in werking treedt?

De Leergang Omgevingsrecht gaat in op het geldende omgevingsrecht, zodat u weet waarom u en uw collega’s altijd op een bepaalde manier te werk gaan of zouden moeten gaan. Op elk gebied wordt ook vooruitgekeken naar de komende Omgevingswet.

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Geoplan
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Liquidatiewaarde

    Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »