Leergang Omgevingsrecht
Datum: 09 oktober 2017 - 14 november 2017

Overheden en ondernemers zijn nauw en intensief betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering, naleving en handhaving van de deelgebieden binnen het omgevingsrecht: ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterbeheerrecht en natuurbeschermingsrecht. Dikwijls ontbreekt daarom het overzicht. Hoe steekt het systeem van regulering van bedrijven en gebieden in elkaar? Wat zijn de belangrijkste milieu, water- en natuurnormen en hoe werken die door in het ruimtelijk bestuursrecht? En hoe ziet e.e.a. eruit als de Omgevingswet in werking treedt?

De Leergang Omgevingsrecht gaat in op het geldende omgevingsrecht, zodat u weet waarom u en uw collega’s altijd op een bepaalde manier te werk gaan of zouden moeten gaan. Op elk gebied wordt ook vooruitgekeken naar de komende Omgevingswet.

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Geoplan
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »