Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling
Datum: 30 oktober 2018

Alle partijen zoeken naar nieuwe manieren om gebieden te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij werken traditionele financiële sturingsmodellen minder goed: de voorwaarden om tot succesvolle planontwikkeling te komen, zijn veranderd. Waardecreatie is nu een belangrijk begrip.

De Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten. U leert ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op waardecreatie. De leergang sluit aan op de Orbiters/Geoplan leergang “Planeconomie nieuwe stijl”.

Denken in bedrijfseconomische oplossingen

 • Inzicht in recente trends op het gebied van gebiedsontwikkeling
 • Rol vastgoed in gebiedsontwikkeling
 • Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten

Herijken en vinden van oplossingen

 • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
 • Nieuwe energielandschappen en circulaire economie
 • Recente ontwikkelingen in ruimtelijke ordening

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Geoplan
Locatie: Buitenplaats De Heiligenberg, Leusden

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Onderhandse verkoopwaarde

  Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

 • Executiewaarde

  Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

 • Opbrengstwaarde

  Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

Meer »
Redactie
Meer »