Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling
Datum: 30 oktober 2018

Alle partijen zoeken naar nieuwe manieren om gebieden te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij werken traditionele financiële sturingsmodellen minder goed: de voorwaarden om tot succesvolle planontwikkeling te komen, zijn veranderd. Waardecreatie is nu een belangrijk begrip.

De Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten. U leert ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op waardecreatie. De leergang sluit aan op de Orbiters/Geoplan leergang “Planeconomie nieuwe stijl”.

Denken in bedrijfseconomische oplossingen

  • Inzicht in recente trends op het gebied van gebiedsontwikkeling
  • Rol vastgoed in gebiedsontwikkeling
  • Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten

Herijken en vinden van oplossingen

  • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
  • Nieuwe energielandschappen en circulaire economie
  • Recente ontwikkelingen in ruimtelijke ordening

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Geoplan
Locatie: Buitenplaats De Heiligenberg, Leusden