Masterclass Vastgoedrekenen
Datum: 22 juni 2017 - 29 juni 2017

In deze Masterclass leert u de essentiële 'ins en outs' van investeringsbeslissingen in grondexploitaties, vastgoedontwikkeling en vastgoedbelegging. Als onderdeel leert u zelf een praktische analysemodel op te zetten, om de gevoeligheden en financiële risico’s inzichtelijk te maken. Deze masterclass wordt verzorgt door onze topdocenten én auteurs van de belangrijkste rekenboeken: André Deleroi en Jeroen de Jong.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Agenda
Meer »
Begrippen
  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

Meer »
Redactie
Meer »