MKBA basiscursus
Datum: 08 november 2016 - 22 november 2016

Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens de basiscursus MKBA komen deze en vele andere onderwerpen aan de orde.

U krijgt een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen. Afhankelijk van de domeinen waarin de deelnemers werkzaam zijn selecteren wij voorbeelden en docenten.

Doelgroep Basiscursus MKBA
Beleidsmedewerkers, bestuurders en projectleiders bij provincies, corporaties, gemeenten, stadsregio’s, waterschappen en de Rijksoverheid die betrokken zijn bij projecten, waarbij deMKBA een rol speelt of waarbij de MKBA een rol zou kunnen spelen. Specifieke voorkennis van de MKBA is niet vereist.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Platform31
Locatie: Den Haag