Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals
Datum: 06 april 2017

Deze cursus is geen gewone basiscursus RO-recht. De cursus is juist specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn. Dan gaat het om bijvoorbeeld:

 • Bestemmingsplanprocedures
 • Grondverwerving en -exploitatie
 • Planschade
 • Omgevingsvergunningsprocedures
 • Milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten

Maar ook komen basisbegrippen en systematiek aan de orde. Om mee te kunnen spelen in het leidende ruimtelijke ordeningsproces is inzicht nodig in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving en de specifieke processen die daar spelen. Je hoeft geen specialist te worden; je moet de grote lijnen begrijpen en mee kunnen praten.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Nieuwwaarde

  Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

 • Onderhandse verkoopwaarde

  Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

 • Opbrengstwaarde

  Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

Meer »
Redactie
Meer »