Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals
Datum: 06 april 2017

Deze cursus is geen gewone basiscursus RO-recht. De cursus is juist specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn. Dan gaat het om bijvoorbeeld:

 • Bestemmingsplanprocedures
 • Grondverwerving en -exploitatie
 • Planschade
 • Omgevingsvergunningsprocedures
 • Milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten

Maar ook komen basisbegrippen en systematiek aan de orde. Om mee te kunnen spelen in het leidende ruimtelijke ordeningsproces is inzicht nodig in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving en de specifieke processen die daar spelen. Je hoeft geen specialist te worden; je moet de grote lijnen begrijpen en mee kunnen praten.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Stedelijke kavelruil

  Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

 • Kortgeldlimiet

  Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

 • Liquidatiewaarde

  Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

Meer »
Redactie
Meer »