Onteigening: regels en taxeren
Datum: 11 april 2017

In deze cursus combineren wij het bijbrengen van de basisbeginselen met het zoeken van diepgang en discussie. Wij geven u tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier zodat de weg naar het Koninklijk Besluit ‘soepel’  verloopt. Wij praten u bij over de recente ontwikkelingen in het schadeloosstellingsrecht en over de verhouding tussen de gedoogplicht (Belemmeringenwet privaatrecht en Waterwet) en onteigening. We nemen ook het praktisch nut van het voorkeursrecht met u door. We besteden ook afzonderlijk aandacht aan de wijze waarop grondeigendom en onteigening zullen worden geregeld in de Omgevingswet.

Het doel is dat u:

 • in staat bent om strategisch om te gaan met de verschillende beschikbare grondbeleidinstrumenten,
 • dat u goede regie heeft over het minnelijk overleg en de administratieve onteigeningsprocedure en
 • dat u ‘op niveau’  kunt meedenken met uw taxateur.

Uiteraard is er ruimte voor discussie en het bespreken van praktijkvoorbeelden.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Onderhandse verkoopwaarde

  Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

 • Liquidatiewaarde

  Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij gedwongen ope...

 • Vervangingswaarde

  Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »