Opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht
Datum: 19 januari 2017 - 19 juli 2017

Wil je je breed ontwikkelen? En grip krijgen op zowel de financiële als de juridische aspecten van gebiedsontwikkeling? Dan is deze opleiding voor jou. Planeconomen, juristen en zeker voor projectleiders binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkelingen en grondzaken krijgen in deze opleiding een breed overzicht en diep inzicht in alle aspecten van het vakgebied. We bieden je een caleidoscopisch perspectief. Je ontwikkelt een scherpe antenne voor alle juridische en planeconomische ontwikkelingen en actualiteiten binnen de gebiedsontwikkeling. De opleiding bestaat uit diepgaande colleges van een dag op onderwerpen die er in jouw praktijk toe doen. 

Arena in ontwikkeling
De arena waarin gebiedsontwikkeling plaats vindt, is sterk in beweging. Op het vlak van de ruimtelijk-juridische kaders, het bijbehorende instrumentarium, de samenwerkingsvormen binnen gebieds-ontwikkeling en op het gebied van de financiële wet- en regelgeving en bancaire mogelijkheden verandert er veel. Zo is de nieuwe omgevingswet vastgesteld, is het BBV aangepast en de vennootschaps-belasting ingevoerd. De planeconoom en vastgoedjurist moeten deze ontwikkelingen volgen om adequaat advies te geven. De planeconoom kent de kosten, opbrengsten en de risico’s die aan een ontwikkeling zijn verbonden. Hij moet anderen kunnen overtuigen van de financiële belangen. Tevens moet samenwerking met andere partijen zoeken. De vastgoedjurist weet wat er speelt op de (lokale) grond- en vastgoedmarkt. Hij weet wat de publiekrechtelijke kaders zijn. Om te komen tot een succesvolle samenwerking maakt hij kansen en bedreigingen inzichtelijk. Samen met de planeconoom en de projectmanager weegt hij de voor- en nadelen van samenwerkingsvormen af en brengt advies uit over de wijze waarop kan worden gecontracteerd en welke kritische succesfactoren hierbij een rol spelen. Binnen gemeenten is de projectleider verantwoordelijk voor de projecten. Deze wordt daarin ondersteund door planeconomen en juristen  die de civiel- en publiekrechtelijke aspecten voor hun rekening nemen. In sommige gemeenten zijn de verantwoordelijkheden van deze functies verenigd in een of enkele personen. Bij andere gemeenten zie je een scherpere taakverdeling. In alle gevallen is het van belang dat er van de verschillende vakgebieden voldoende kennis in huis is om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »