Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie: een praktijkcasus
Datum: 23 mei 2017

Door veranderingen in de samenleving is de belangstelling gegroeid voor organische vormen van gebiedsontwikkeling. En door de crisis ook in de vastgoedsector zowel bij marktpartijen als overheden. Van overheidszijde wordt gezocht naar de toepassing van uitnodigingsplanologie. Was traditionele gebiedsontwikkeling al ingewikkeld, voor organische ontwikkeling via uitnodigingsplanologie geldt dat er nog enkele complexere elementen bij komen. Er doemen vragen op als:

  • Gaat de gemeente bepaalde voorinvesteringen doen met als risico dat deze via kostenverhaal niet voldoende worden terugverdiend?
  • Gaan marktpartijen investeren zonder begeleidende infrastructurele ingrepen van de gemeente?
  • Wat als er impulsen nodig zijn om dreigende verloedering te ondervangen?
  • Is een bestemmingsplan dat uitnodigingsgericht is voor een organische ontwikkeling wel (economisch) uitvoerbaar?
  • Hoe benaderen marktpartijen de kansen die hun worden geboden in een uitnodigingsplanologische setting?

Om financieel en juridisch meer grip te krijgen op deze materie wordt een uitgewerkte praktijkcasus behandeld. 
Deze casus presenteert de complexe stof op praktische, overzichtelijke en begrijpelijke wijze.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht