Planeconomie en vastgoedrecht: de verdieping
Datum: 13 april 2017 - 13 juli 2017

Ben je al enige jaren actief inde wereld van de planeconomie en gebiedsontwikkeling en wil je je  doorontwikkelen in dit vakgebied? Dan is deze kopstudie voor jou. Planeconomen, juristen en zeker projectleiders krijgen in deze opleiding een breed overzicht van en diep inzicht in alle aspecten van het vakgebied. Onderwerpen die er in jouw praktijk toe doen.

De nieuwe realiteit vraagt om een nieuwe aanpak. Daarom krijgen de deelnemers, naast inhoudelijke kennis, inzicht in het proces van gebiedsontwikkeling waarin met name de belangen van de betrokken partijen aan de orde komen. Je krijgt inzicht in de integratie tussen verschillende vakgebieden. Daarnaast leren de deelnemers hoe zij hun vakinhoudelijke kennis trefzeker kunnen inbrengen. Daartoe wordt onder andere drie casussen  uitgewerkt die geënt zijn op de eigen werksituatie. 

De opleiding is verdeeld in 9 collegedagen, een dagdeel examen, een dag presentatie van de casusbeschrijvingen en een terugkomdag.

 • Actualiteiten BBV, Vpb en Omgevingswet
 • Onteigenen, planschade en kostenverhaal.
 • Europese regelgeving rondom aanbestedingen en staatssteun.
 • Fiscaliteiten gebiedsontwikkeling: De fiscale wet- en regelgeving krijgen speciale aandacht, daar deze projecten kunnen maken of breken.
 • Leegstand. Hoe gaan we hiermee om? Herbestemmen, transitie, sloop en leegstandsmanagement.
 • Risicomanagement gaat over opmerken, analyseren en management van risico’s binnen projecten.
 • Organische ontwikkeling, kostenverhaal en business case denken.
 • Nieuwe samenwerkingsvormen. Welke kunnen we zien en zelf toepassen?
 • Integratie van alle onderdelen in het Grondbeleid.
 • We sluiten de cyclus af met een presentatiemiddag van de casusbeschrijvingen van de deelnemers.

In september is er een terugkomdag met een inhoudelijk thema: de civiele techniek (de kostenkant van de Grex).

Voor meer informatie kllk hier,

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Opbrengstwaarde

  Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

 • Verkoopwaarde

  Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

 • Onderhandse verkoopwaarde

  Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »