Risicomanagement
Datum: 10 september 2015

Scobe Academy biedt een lesdag aan over Risicomanagement.

Welke methoden zijn er om risico’s te zien? Hoe schat je de effecten in? Hoe analyseer je projecten om kansen te zien? Hoe voorkom je dat je te optimistisch of te pessimistisch bent, maar vooral: hoe hangen risico’s en kansen samen en welke beheersmaatregelen zijn te introduceren? Kortom hoe geef je vorm aan risicomanagement? Maar met alleen rekenen ben je er niet: het gaat er ook om dat risicomanagement in de organisatie geïmplementeerd wordt en blijft. We laten succes- en faalfactoren zien waarmee je in dit verband verder komt.

Welke afweging kan de gemeente maken als het gaat om reserves en voorzieningen in de grondexploitatie versus de rest van de activiteiten als het sociale domein? Hetzelfde geldt voor de balans en de waardering van de grondexploitaties. Welke ruimte geeft de accountant en hoe zien de criteria die accountants gebruiken er in de toekomst uit? Met deze kennis in de hand moet het mogelijk zijn om een slimme strategie uit te zetten ten aanzien van het treffen van voorzieningen, afwaarderen en het aanleggen van reserves. 

Voor meer informatie klik op deze link.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »