Risicomanagement
Datum: 10 september 2015

Scobe Academy biedt een lesdag aan over Risicomanagement.

Welke methoden zijn er om risico’s te zien? Hoe schat je de effecten in? Hoe analyseer je projecten om kansen te zien? Hoe voorkom je dat je te optimistisch of te pessimistisch bent, maar vooral: hoe hangen risico’s en kansen samen en welke beheersmaatregelen zijn te introduceren? Kortom hoe geef je vorm aan risicomanagement? Maar met alleen rekenen ben je er niet: het gaat er ook om dat risicomanagement in de organisatie geïmplementeerd wordt en blijft. We laten succes- en faalfactoren zien waarmee je in dit verband verder komt.

Welke afweging kan de gemeente maken als het gaat om reserves en voorzieningen in de grondexploitatie versus de rest van de activiteiten als het sociale domein? Hetzelfde geldt voor de balans en de waardering van de grondexploitaties. Welke ruimte geeft de accountant en hoe zien de criteria die accountants gebruiken er in de toekomst uit? Met deze kennis in de hand moet het mogelijk zijn om een slimme strategie uit te zetten ten aanzien van het treffen van voorzieningen, afwaarderen en het aanleggen van reserves. 

Voor meer informatie klik op deze link.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

Meer »
Redactie
Meer »