Seminar Plankostenscan 2017 in werking
Datum: 20 april 2017

Per 1 april treedt de nieuwe plankostenscan in werking.

De plankostenscan van 2010 heeft nooit het stadium van wettelijke regeling bereikt. In de praktijk werd hij wel veel gebruikt in anterieure situaties. De scan geeft nu de maximale plafonds aan. Aan de keuzevrijheid om de scan toe te passen of te kiezen voor de werkelijke kosten komt een eind.

De nieuwe scan probeert beter aan te sluiten bij de praktijk en vooral in te spelen op het onderscheid in locaties. Was de oude scan toch vooral gebaseerd op de uitleg, de nieuwe scan geeft veel meer mogelijkheden om te nuanceren op inbrei- en stedelijke locaties.

In de praktijk zal dit betekenen dat er behoorlijke verschillen gaan ontstaan met de oude scan. Voor uitbreidingslocaties geven de eerste doorrekening een veel lagere bijdrage. Voor de inbreilocaties zal het tot een hoger resultaat leiden. Dat komt met name doordat er niet meer met een vast percentage wordt gewerkt over het bouw- en woonrijp maken, maar met de complexiteit.

De vraag is nu: wat gaat de nieuwe scan doen voor de praktijk? Formeel is hij alleen van toepassing voor exploitatieplannen, maar hij zal zeker ook zijn weg vinden bij anterieure overeenkomsten. Dit seminar gaat in op de praktische toepassing, de toepassing op anterieure overeenkomsten, de toepassing bij een exploitatieplan en de mogelijke doorontwikkeling bij de Omgevingswet en de Aanvullingswet grondeigendom. 

Onderwerpen die voorbij komen zijn:

  • Verschil oude en nieuwe scan.
  • De invloedsfactoren: gebiedstype, bodemgesteldheid en herstructurering.
  • complexiteitsfactoren voor ruimtelijke ordening, civiele techniek en algemeen.
  • Het effect van de jaarlijkse herziening
  • De eindafrekening.
  • Krijgt de gemeente nu te veel of te weinig?
  • Doorwerken voorbeeldplannen
  • de betekenis voor de anterieure overeenkomst
  • de plankostenscan en het exploitatieplan
  • relatie met de Aanvulingswet grondeigendom

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Amersfoort

Agenda
Meer »
Begrippen
Meer »
Redactie
Meer »