Seminar Vpb, BBV: de jaarrekening en de eerste aangifte
Datum: 07 maart 2017

De invoering van de Vpb leidt nog steeds tot de nodige nieuwe praktijkvragen. Vooral rond de grondexploitaties zijn er veel vragen en onduidelijkheden. Zo worstelen veel gemeenten met de exacte toepassing van de zogenoemde Quick-Scan. Voorts roept de openingsbalanswaardering vele problemen op, te meer daar de veronderstellingen van de belastingdienst niet juist waren. Immers, uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van de gemeenten niet binnen de kaders van de bekende SVLO-handreiking valt en er dus maatwerk nodig is. De belastingdienst bezint zich op een oplossing; binnen afzienbare tijd moet hierover duidelijkheid komen. Ook zijn nog niet alle vragen over de toepassing van de SVLO-handreiking afdoende beantwoord. Voorts zit de eerste aangifte er aan te komen, hoe gaat dat? Welke administratieve inrichting is van belang? Hoe vertaal ik de BBV-cijfers naar de aangifte? Hoe bepaal ik mijn eerste jaarresultaat en wat zijn de verschillen in spelregels tussen de BBV-winst en de fiscale winst? Hoe kom ik tot een verantwoording van de fiscale positie in de jaarrekening 2016?  

Deze bijeenkomst gaat in op de praktijkervaringen, met vooral een vooruitblik naar de jaarrekening en de aangifte.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

  • Vervangingswaarde

    Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »