Stedelijke herverkaveling
Datum: 23 maart 2017

De cursus behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie. Ook gaan de cursisten uitgebreid oefenen met een casus.

Na afloop hebben de cursisten een globaal inzicht in:

 • wat het instrument is
 • hoe het past in het huidige en toekomstige wettelijke stelsel
 • wat de voor- en nadelen zijn
 • in welke gevallen het succesvol kan worden toegepast
 • hoe het werkt

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Berghauser Pont Academy
Locatie: Utrecht

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Opbrengstwaarde

  Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

 • Sloopwaarde

  Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

 • Functionele herbouwwaarde

  Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

Meer »
Redactie
Meer »