Strategische portefeuillesturing gemeentelijk vastgoed: the next step
Datum: 14 maart 2017

De ontwikkelingen in het vastgoed gaan razendsnel. 3D-printing, autonome automobiliteit, unbuilding, smart building solutions,  grootschalige verduurzaming, flexibele gebruiksvormen van vastgoed, volledige outsourcing van vastgoed en vastgoedmanagement, Block Chain, Big Data. Het zijn allemaal actuele thema’s met grote impact op het vastgoedgebruik en daarmee de beslissingen die gemeenten over hun vastgoed te nemen hebben. Investeringen in vastgoed doe je per slot met een lange horizon.

De roep om strategisch(er) gemeentelijk vastgoedmanagement wordt daarmee ook luider. Hoe speel ik als gemeente in op de ontwikkelingen, welke strategische keuzes maak ik en hoe richt ik mijn strategisch portefeuillemanagement in? Gegeven waar ik nu sta, wat is mijn next step en hoe gaan we de toekomst tegemoet?

Deze exclusieve Mastercourse Strategisch Portefeuillesturing: the Next step inspireert en structureert. We nemen u mee in bovengenoemde ontwikkelingen, duiden die samen met u en geven ze een plek in The Next step. The Next step geven we inhoud door aan de hand van een aantal best practices ontwikkelstappen te definiëren. We dagen u uit om vanuit uw eigen actualiteit een stip op de horizon te zetten. Aan de hand van die stip werkt u samen met de andere deelnemers aan een strategisch stappenplan. Dit doen we door de focus op zowel de inhoudelijke als organisatorische groei van het vastgoedbedrijf tegen het licht te houden en daarvoor randvoorwaarden te schetsen. We laten de kracht zien die schuilt in een goed informatiesysteem. Want zonder kennis over je eigen bezit, kun je ook geen visie opstellen.

U gaat naar huis met uw eigen strategische stappenplan.

Als voorbereiding op de bijeenkomsten krijgt u literatuur aangereikt en aanbevolen te lezen en een of meer voorbereidende opdrachten.

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

Meer »
Redactie
Meer »