Transformeren in de praktijk
Datum: 22 juni 2017
Wat moet je nu al planeconomisch aanpakken, om straks goed gesteld te staan voor het omgevingsplan? Natuurlijk niet alles, maar sommige dingen wel. Gelukkig is er een vijftal experimenten waar we van kunnen leren. Deze experimenten gaan ook mee in de behandeling van de Aanvullingswet Grond vanaf januari 2016. 
Gelukkig zien we steeds vaker dat gebouwen een 2e leven is beschoren.  In eerste instantie ging het vooral om vastgoed op zeer goede plekken en met heel veel subsidies. Thans gaat het om minder subsidies. Tevens zijn de meest logische plekken voor transformatie al ontwikkeld en komen meer uitdagender locaties bovendrijven.
De uitdagingen bij transformaties zijn talrijk. Zowel programmatisch, technisch/bouwkundig, planologisch als financieel. In deze masterclass zoomen we met name in op de verschillende financiële en juridisch-financiële uitdagingen bij complex- en gebiedstransformaties.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
Programma ontwikkelen
 • Hoe ontwikkel je een programma. Daarbij horen ook programma’s als klushuizen.
 • Hoe ziet de lokale markt er uit? Wat voor functies / partijen kunnen meedoen? Welke programma’s (scenario’s) kun je onderscheiden?
 • Duurzaamheid en verduurzaming van objecten en gebieden.
Financieel
 • Vaak zit de boekwaarde in de weg. Dit komt door beperking van afschrijvingen.  We behandelen hoe we deze kunnen verlagen middels fiscale en juridische aanpak.
 • Opzetten van een businesscase/gebouw exploitatie.
 • BTW of overdrachtsbelasting: wat zijn de spelregels bij transformatie.
 • Gebiedsexploitatie bij herontwikkeling; hoe ziet dat er uit.
 • Uitdagingen bij gebiedstransformaties (i.t.t. complextransformaties)
Juridisch
 • Wat voor kansen biedt de Omgevingswet/aanvullingswet? Of kunnen we voorlopig toch beter nog profiteren van het Projectbesluit en de Wro?
 • Kostenverhaal: hoe gaan we om met bijvoorbeeld sanerings- en/of sloopkosten?
 • Wat biedt de Stedelijke herverkaveling voor mogelijkheden
De keuze
 • Transformeren, slopen of afstoten: het proces van een analyse van kansrijk, kansarm en kansloos als het gaat om het in stand houden of afstoten.

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Amersfoort

Agenda
Meer »
Begrippen
 • Functionele vervangingswaarde

  Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

 • Nieuwwaarde

  Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

 • Vervangingswaarde

  Onder de vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit,...

Meer »
Redactie
Meer »