UW OPLEIDING OF SEMINAR?

Organiseert u een bijeenkomst, opleiding of seminar over een onderwerp gerelateerd aan Gebiedseconomie? En wilt hier meer ruchtbaarheid aan geven? Meldt het ons en wij  publiceren uw bijeenkomst geheel vrijblijvend op onze agenda.

Stuu een mail met de informatie naar content@gebiedseconomie.nl

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Hypotheekwaarde

    De waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid...

  • Herbouwwaarde

    Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelf...

  • Sloopwaarde

    Onder de sloopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelij...

Meer »
Redactie
Meer »