Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed
Datum: 31 oktober 2017

De gemeenten in Nederland hebben hun handtekening gezet onder de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. Hierin staat de doelstelling geformuleerd dat al het maatschappelijk vastgoed in 2040 energieneutraal is. Een doelstelling die ambitie uitstraalt! Gemeenten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Elke gemeente die investeert in maatschappelijk vastgoed dient de vraag te stellen of dit past bij de geformuleerde duurzaamheidsdoelstelling.

De Masterclass Verduurzamen Gemeentelijk Vastgoed op 31 oktober gaat in op de huidige situatie van gemeentelijk vastgoed, de gevolgen van de energietransitie voor het gemeentelijk vastgoed, proces & organisatie, technieken en de businesscase

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

  • Kortgeldlimiet

    Van belang is dat corporaties voldoende faciliteiten hebben om fluctuaties op te vangen in de behoefte aan werkkapita...

  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

Meer »
Redactie
Meer »