Verwervingen en civiele kosten
Datum: 05 maart 2015

Verwervingen als grote kostenpost

De twee grootste variabelen in een grondexploitatie betreffen naast de grondopbrengst de inbreng van gronden. Einde 2014 wordt er gewerkt aan een nieuwe taxatiestandaard (PTA), die de instemming heeft van de brancheorganisaties van accountants en taxateurs. Naast methoden en technieken, die daarbij gehanteerd worden gaat het ook om het opdrachtgeverschap. Twee toepassingsgebieden zullen bijzondere aandacht krijgen: inbrengwaarde voor exploitatieplannen en inbrengwaarde voor stedelijke herverkaveling.

Analyse civiele kosten en alternatieve dekking

Welke civiele kosten hebben werkelijk invloed op het grondexploitatieresultaat? Welke mogelijkheden zijn er om hier op te sturen? Op welke wijze kan het nieuwe begrip budgetsturing hier een oplossing bieden? Welke kosten zijn eventueel begrotingstechnisch elders onder te brengen en wat zijn daarvan de consequenties voor de andere afdelingen van de gemeente?

Zie voor meer informatie op de website http://www.scobe.nl/masterclass/verwervingen-en-civiele-kosten-0

Informatie

Organisator: Scobe Academy
E-mail: info@scobe.nl
Telefoon: 010 760 0255
Locatie: Scobe Academy, Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Nieuwwaarde

    Onder de nieuwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde so...

  • Onderhandse verkoopwaarde

    Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrij...

Meer »
Redactie
Meer »