Voortgang experimenten kostenverhaal Omgevingswet
Datum: 09 november 2017

Eind juni kwam de lang verwachtte aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (de 16e tranche) die de experimenten bevatten voor het kostenverhaal. Na de zomer moeten  daadwerkelijk de experimenten gaan lopen. Dat moet een proeftuin worden om ervaring op te doen met  veel ruimte voor private initiatieven. Hoe ga je bijvoorbeeld om met kostenverhaal in het geval je iedere functie mag realiseren behalve wonen?  De in de aanvullingswet Grondeigendom voorstelde wijzigingen ten opzichte van de Omgevingswet zijn weer voor een deel teruggedraaid.

In deze Masterclass halen we de tussenstand op van het kostenverhaal bij verschillende experimenten. Dit om veel kennis te kunnen delen en u een doorkijk te geven naar de nieuwe wetgeving. 

Aan het woord komen degene die de experimenten uitvoeren. Zij delen hun ervaringen tot dan toe. Zij zullen ook aangeven waar je al mee aan de slag kan voor de verdere uitvoering. 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Organisator: Scobe Academy
Locatie: Gouda

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Executiewaarde

    Onder de executiewaarde wordt verstaan: "het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder en...

  • Functionele herbouwwaarde

    Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeu...

  • Opbrengstwaarde

    Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: "het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van...

Meer »
Redactie
Meer »