Wonen in leegstand
Datum: 20 juni 2016

De vraag naar flexibele en tijdelijke huisvesting is de laatste tijd flink toegenomen. Denk aan de wassende stroom van vluchtelingen die in ons land neerstrijkt, maar ook aan flexwerkers, zzp-ers en arbeidsmigranten. Zonder extra inspanningen zullen deze mensen niet op korte termijn gehuisvest worden. Er moet dus iets gebeuren.

De vraag naar snel beschikbare woonruimte is groot, en neemt toe.  Niet iedereen kan immers eerst jaren wachten. Aan de andere kant is er steeds meer aanbod in de vorm van lege panden. Hoe maak je ‘Wonen in Lege Gebouwen’ gemakkelijker, aantrekkelijker en rendabeler? Dat kan via permanente transformatie, maar het kan ook tijdelijk: sneller, eenvoudiger en rendabeler dan u denkt!

Hoe gaan we dat realiseren?

 

Inhoud en resultaat

Deze middagcursus geeft handvatten om huisvesting sneller van de grond te krijgen door gebruik te maken van de vele leegstaande gebouwen. Daarbij kijkt u naar het wegnemen van belemmeringen, oplossingsrichtingen en regelgeving die nageleefd moet worden. Vaak is er meer mogelijk dan gedacht, ook wat betreft vergunningen en ruimtelijke ordening. Bij de oplossingen komen ook nadrukkelijk inspirerendepraktijkvoorbeelden aan de orde.

In de praktijk blijkt dat transformatie van leegstaande gebouwen vaak eenvoudigeren sneller te realiseren is dan nieuwbouw en bovendien ook nog rendabel. Tevens zorgt tijdelijke huisvesting vaak voor opleving van gebieden met als gevolg nieuwe ontwikkelingen.

 

Voor meer informatie klik hier.

Informatie

Agenda
Meer »
Begrippen
  • Verkoopwaarde

    Onder de verkoopwaarde wordt verstaan: "het bedrag dat bij verkoop in het normale economische verkeer en uitgaande va...

  • Functionele vervangingswaarde

    Onder de functionele vervangingswaarde wordt verstaan: "het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort...

  • Stedelijke kavelruil

    Stedelijke kavelruil is een overeenkomst die schriftelijk wordt aangegaan en in de openbare registers registergoedere...

Meer »
Redactie
Meer »