• Meer duidelijkheid over gemeentelijke kosten bij bouwplannen

  Nieuwsbericht - Wie op eigen grond een woning of een bedrijfspand bouwt of verbouwt, betaalt in veel gevallen niet alleen leges aan de gemeente. Va...

 • Onderzoek bouwkosten en transformatie

  Dit onderzoek gaat over de kosten van transformatie en is in opdracht van de Kantorenloods uitgevoerd. Hoofddoel is om een aantal handvatten te lev...

 • Onderzoek financiële haalbaarheid van transformatie naar studentenhuisvesting

  Zowel vanuit de markt als de maatschappij en de politiek is er de wens om leegstaande kantoren in Amsterdam te transformeren naar huisvesting voor ...

 • Onderzoek naar financierings- en organisatieconstructies voor adaptief vastgoed

  Waar de woningbouw de laatste honderd jaar een ontwikkeling heeft doorgemaakt van schaalvergroting en specialisatie wordt nu de omgekeerde richting...

 • Onderzoek Transformatie gaat niet vanzelf

  Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het programma Onorthodoxe Maatregelen van het Ministerie van BZK, gestart door voormalig VROM in het ...

 • Passend onderwijs, passende huisvesting

  De vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek is 'Wat is passende huisvesting voor het Brede Schoolconcept?' De doelstelling is het verkrijg...

 • Scan transparantie grondbeleid gemeente Purmerend

  Voor u ligt het onderzoek “Scan transparantie grondbeleid”. Het grondbeleid en de grondexploitaties zijn complex, dit vraagt om expertise van de on...

 • Spaanse gebiedsontwikkeling

  Gebiedsontwikkeling vraagt om jarenlange samenwerking tussen publieke en private partijen. De onderlinge relatie wordt in Nederland in menig projec...

 • Stedelijke herverkaveling als aanjager van stedelijke ontwikkeling

  Eén van de pilots in het Nationaal Proefprogramma stedelijke herverkaveling is het westelijke stationsgebied in Nijmegen. In deze pilot is met een ...

 • Tijdelijke Verhuur en beschikbaarheid

  Er komen steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar, zeker in gebieden waar de woningmarkt krap is. Zittende huurders verhuizen niet waardoor d...