Toolbox financieringsconstructies transformatie

Met de Toolbox Financieringsconstructies biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lokale overheden, corporaties en ontwik...

Transformatie en belasting

Bij transformatie en herbestemming van vastgoed moeten de eigenaar, de initiatiefnemer van een project en de eindgebruiker(s) rekening houden met v...

Transformatie en het bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 omvat de we elijke eisen voor het veilig, gezond, bruikbaar, energiezuinig en milieuvriendelijk (ver)bouwen, gebruiken en slop...

Voorbeeld exploitatieplan - Harselaar Zuid Fase 1a

Het exploitatieplan Harselaar Zuid Fase 1a van de gemeente Barneveld is op 17 december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en kan als voorbeelexp...

Voorbeeld Nota Bovenwijkse investeringen

De Nota Bovenwijkse investeringen 2014 van de gemeente Barneveld is op 12 november 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en kan als voorbeeldnota d...

Woningwaarderingsstelsel: rekentool bepaling huurprijs 2016

Per 1 juli 2016 is het prijspeil en de rekenmethodiek voor de bepaling van de (maximale) huurprijs voor zelfstandige en onzelfstandige woningen gea...