• Energieneutrale scholen en kantoren

  Er zijn uitstekende voorbeelden van energieneutrale kantoren en scholen die zich onderscheiden zich door hun verregaande energiezuinigheid, duurzaa...

 • Energieprestatie en beleggingswaarde

  De meerwaarde van energiezuinige huurwoningen voor beleggers Verschillende onderzoeken zijn gedaan over de relatie tussen commercieel vastgoed en ...

 • Financiële analyse van zes (bijna) energieneutrale scholen

  Aan AHB Consultancy is gevraagd een financiële analyse uit te voeren van zes nieuwbouwprojecten van (bijna) energieneutrale schoolgebouwen, die gep...

 • Gids Monumentaal Wonen

  In deze gids vindt u basisinformatie die voor u als nieuwe eigenaar van een woonhuismonument van belang is. U krijgt antwoord op vragen als: Wat ko...

 • Hoe woningcorporaties hun waarde verliezen

  Bij de woningexploitatie van woningcorporaties gaat 197 miljard euro aan waarde verloren. Er is een jaarlijks rendementsverlies van 2,5 procent. In...

 • Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015

  Deze MG-circulaire (2014-01) betreft het huurprijsbeleid per 1 juli 2014, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven ...

 • De Nederlandse kantorenmarkt 2013

  Marktonderzoek naar de kantorenmarkt 2013   Uitgave van Troostwijk (2013) Door: Sybe Nijboer en Korné Loef  Lees artikel via deze link.

 • Landelijke samenvatting kantorenmonitor

  Marktkrachten zorgen voor geleidelijk herstel van de kantorenmarkt. De hoge kantorenleegstand van 14% gaat de komende jaren afnemen. Marktkrachten...

 • Leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen

  Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem te kunnen aanpakken, is het noodzakelij...

 • Markthuur oplossing of probleem

  Markthuur oplossing of probleem Belangrijkste problemen binnen de Nederlandse huurwoningmarkt De Nederlandse woningmarkt omvat ruim 7 miljoen woni...