• Netto bedrijfslasten woningcorporaties

  De bedrijfslasten van corporaties lopen sterk uiteen. Waar de één lean and mean de huurder tegen de laagst mogelijke kosten bedient, gaat elders s...

 • Onderzoek financiële haalbaarheid van transformatie naar studentenhuisvesting

  Zowel vanuit de markt als de maatschappij en de politiek is er de wens om leegstaande kantoren in Amsterdam te transformeren naar huisvesting voor ...

 • Servicekostenbeleid Huurcommissie

  In de afgelopen jaren heeft de Huurcommissie vele geschillen over servicekosten beslecht. De Huurcommissie baseert zich in de geschillenbeslechting...

 • Uitvergroten van tarieven leidt af van belangrijker zaken

  "Uitvergroten van tarieven leidt af van belangrijker zaken" Vandaag publiceerde Detailhandel Nederland haar jaarlijkse Nationale Parkeertest, een ...

 • Vastgoed Exploitatiewijzer 2016

  De Vastgoed Exploitatiewijzer bevat alle gegevens die nodig zijn om de onderhoudskosten en overige exploitatielasten van beleggingsvastgoed/onroere...