• Expertmeeting stedelijke herverkaveling succesvol

  Op 10 april 2015 vond de derde expertmeeting Stedelijk herverkaveling plaats in 'Het Oude Magazijn' in Amersfoort. Deelnemers waren inhoudelijk spe...

 • Gedwongen stedelijke herverkaveling is utopie

  Gedwongen stedelijke herverkaveling vereist een fundamentelere beschouwing van de wetgeving over grondbeleid en eigendom dan een snel tot stand te ...

 • Gegrond Grondbeleid

  Deze sessie op het Congres Omgevingswet 2014 kwamen drie hoofdzaken over de Omgevingswet en grondbeleid aan bod. 1. De grex heeft een andere vorm ...

 • Grenzen Verschuiven, eindrapportage commissie stedelijke herverkaveling

  Stedelijke herverkaveling is een instrument dat ontbreekt in de gereedschapskist van het gemeentelijk grondbeleid. In opdracht van minister Schulz ...

 • Handreiking grondexploitatiewet 2008

  Deze Handreiking behandelt verschillende aspecten van de grondexploitatie in relatie tot de Wro, met uitzondering van organisatorische vraagstukken...

 • Huurprijsbeleid voor de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015

  Deze MG-circulaire (2014-01) betreft het huurprijsbeleid per 1 juli 2014, inclusief de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven ...

 • Inkomensbeperking sociale huur in aandachtswijken

  De doelstellingen van het Grotestedenbeleid geven nog steeds goed aan waar het ook in het wijkenbeleid om draait: deze wijken te maken tot “vitale ...

 • Korte inhoud regeling stedelijke kavelruil

  De regeling voor stedelijke kavelruil houdt weinig nieuws in ten opzichte van de mogelijkheden voor ruilen volgens het Burgerlijk Wetboek. Wel nieu...

 • Kruiskamp krachtwijk wijkactieplan

  Met verschillende wijken in Nederland gaat het niet goed. Minister Vogelaar heeft in het voorjaar van 2007 de wijk Kruiskamp in Amersfoort benoemd ...

 • Meerwaarde creëren in een lege winkelstraat

  Eén van de eerste ervaringen met vrijwillige stedelijke herverkaveling is opgedaan in de Voorstraat van Dordrecht. De versnippering van eigendom st...