Praktijkhandreiking accountantscontrole grondexploitaties

Op 9 juni 2011 heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants een publieke management letter over het commercieel vastgoed gepubliceerd. D...

Rekenblad ontwerpregeling plankosten exploitatieplan 2010

Het rekenblad behoort bij de Ontwerpregeling plankosten exploitatieplan van 2010 en kan gebruikt worden om de forfaittair bedrag van de plankosten ...

Schema - Handreiking Grondexploitatiewet 2008

Dit stroomschema is een bijlage van de Handreiking Grondexploitatiewet 2008 en geeft eenvoudig aan wanneer er wel of geen exploitatieplan moet word...

Stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Kadaster hebben gezamenlijk een stimuleringsprogamma stedelijke kavelruil opgestart. Het Stimule...

Transformatie en belasting

Bij transformatie en herbestemming van vastgoed moeten de eigenaar, de initiatiefnemer van een project en de eindgebruiker(s) rekening houden met v...

Transformatie en het bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 omvat de we elijke eisen voor het veilig, gezond, bruikbaar, energiezuinig en milieuvriendelijk (ver)bouwen, gebruiken en slop...

Voorbeeld exploitatieplan - Harselaar Zuid Fase 1a

Het exploitatieplan Harselaar Zuid Fase 1a van de gemeente Barneveld is op 17 december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en kan als voorbeelexp...

Voorbeeld Nota Bovenwijkse investeringen

De Nota Bovenwijkse investeringen 2014 van de gemeente Barneveld is op 12 november 2013 door de gemeenteraad vastgesteld en kan als voorbeeldnota d...

Woningwaarderingsstelsel: rekentool bepaling huurprijs 2016

Per 1 juli 2016 is het prijspeil en de rekenmethodiek voor de bepaling van de (maximale) huurprijs voor zelfstandige en onzelfstandige woningen gea...